„Sztuka cyrkowa – dawniej i dziś”

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej realizuje projekt kulturalny pt.: „Sztuka Cyrkowa Dawniej i Dziś” dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja artystyczna 2019”. W ramach projektu szkoła zaprasza na spektakle cyrkowe będące wynikiem warsztatów edukacyjnych uczniów PSSC, którzy rozwijają swoje umiejętności niezbędne przy wykonywaniu zawodu artysty cyrkowego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NAUKI W SZKOLE

Interesuje Cię sztuka cyrkowa bądź występy na arenie lub estradzie?

Sprawdź swoje możliwości – podejmij naukę w PSSC. Wejdź w zakładkę Rekrutacja – znajdziesz tam szegółowe informacje o zasadach naboru kandydatów do szkoły.

PSSC jest szkołą artystyczną z 50-letnią tradycją. Nauka w szkole jest nieodpłatna. Po ukończeniu nauki w szkole i zaliczeniu egzaminu państwowego, uzyskujesz dyplom aktora cyrkowego, który daje Ci możliwość pracy nie tylko w cyrku, ale także na estradzie, w teatrze, w filmie, kabarecie, variette, reklamie itp. Możliwości zawodowe są bardzo duże i perspektywiczne.

Zajęcia w formie wieczorowej prowadzone są 5 razy w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 0900 – 2100.

Uczniowie mają możliwość zamieszkania w pawilonie na terenie Julinka (pokoje trzy, cztero i pięcioosobowe; opłata 300 zł/m-c).

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły sztuki cyrkowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 13 lat oraz nie więcej niż 23 lata (jeżeli kandydat posiada wyjątkowe zdolności istnieje tolerancja wieku).

Dla kandydatów zamierzających podjąć naukę w szkole opracowano trzyletni program nauczania (bez pionu ogólnokształcącego).

W klasie pierwszej uczeń poznaje podstawowe techniki cyrkowe:

akrobatykę (solową i zespołową),
gimnastykę (na trapezie),
żonglerkę (solową i zespołową),
ekwilibrystykę (na rolla-bolla, linie poziomej, wolnej drabinie,
monocyklu lub balansując perszem),
natomiast w kolejnych dwóch latach nauki realizuje wybraną specjalność artystyczną oraz uczestniczy w zajęciach z charakteryzacji i historii cyrku. Cały cykl nauki obejmuje ponadto zajęcia z elementów gry aktorskiej, pantomimy, technik tanecznych oraz anatomii.

W szkole prowadzi się kształcenie w następujących specjalnościach artystycznych – solowych i zespołowych:

akrobata (parterowy i powietrzny),
gimnastyk (na trapezie, sztrabatach, linie pionowej, szarfach-silkach),
ekwilibrysta (na rolla-bolla, linie poziomej, wolnej drabinie, monocyklu lub balansujący perszem),
żongler (maczugami, piłkami, kółkami-obręczami lub żonglujący nogami – antypodysta),
mim,
klaun.
Specjalności są realizowane pod kątem predyspozycji, umiejętności i możliwości każdego ucznia.

Zespół nauczycieli PSSC tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz Akademii Wychowania Fizycznego, posiadający umiejętności pedagogiczne i znaczny dorobek zawodowy.

XV Festiwal Sztuki Cyrkowej w Warszawie

Z wielką radością informujemy, że tegoroczny absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej, Maciej Sokołowski, uczestniczył w XV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyrkowej w Warszawie w Cyrku Zalewski i decyzją Jury Festiwalu otrzymał Nagrodę Srebrnego Clowna. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenach i scenach całego świata!


Jubileusz XV-lecia PSSC

18 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 odbyły się Uroczystości Jubileuszowe XV-lecia Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także Dyrektorzy Cyrku „Zalewski”, rodzice uczniów, absolwenci szkoły oraz pasjonaci sztuki cyrkowej.

Dyrektor Szkoły, Pan Jerzy Kasprzykowski, otrzymał przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Bogdana Zdrojewskiego, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Program obchodów Jubileuszu XV-lecia Szkoły obejmował:

14:00 – Część oficjalną uroczystości,
14:15 – Część artystyczną,
15:00 – Poczęstunek.

Uczniowie przygotowali pod opieką nauczycieli godzinny program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności z wykorzystaniem różnych rekwizytów, ujętych w programie nauczania:

1. ŻONGLERKA ZESPOŁOWA MACZUGAMI
Wykonanie: 
 – Dominika Krystel (kl. III)
 – Żaneta Adamczyk (kl. III)
 – Maciej Czarski (kl. IV)
 – Maciej Sokołowski (kl. IV)
2. GIMNASTYKA NA SZARFACH
Wykonanie: Paulina Waszkiewicz (kl. I)
3. LINA POZIOMA
Wykonanie: Magdalena Kisiała (kl. II)
4. ŻONGLERKA SOLOWA PIŁECZKAMI
Wykonanie: Krzysztof Kostera (kl. II)
5. DUET GIMNASTYCZNY STÓJKARSKI
Wykonanie: 
 – Katarzyna Krzesińska (kl. I)
 – Maciej Sokołowski (kl. IV)
6. ANTYPODY – ŻONGLERKA NOGAMI
Wykonanie: Dominika Krystel (kl. III)
7. UKŁAD ĆWICZEŃ WOLNYCH NA ŚCIEŻCE AKROBATYCZNEJ
Wykonanie: Katarzyna Krzesińska (kl. I)
8. SKOKI AKROBATYCZNE
Wykonanie: 
 – Andrzej Skopek (kl. I)
 – Maciej Sokołowski (kl. IV)
9. DUET NA MONOCYKLACH
Wykonanie:
 – Magdalena Kisiała (kl. II)
 – Krzysztof Kostera (kl. II)
10. EKWILIBRYSTYKA NA WOLNEJ DRABINIE
Wykonanie: Krzysztof Kostera (kl. II)
11. GIMNASTYKA NA TRAPEZIE
Wykonanie: Żaneta Adamczyk (kl. III)
12. GIMNASTYKA NA LINIE PIONOWEJ
Wykonanie: Maciej Czarski (kl. IV)
13. EKWILIBRYSTYKA NA WAŁKU
Wykonanie: Paulina Waszkiewicz (kl. I)
14. GIMNASTYKA NA SZTRABATACH
Wykonanie: Maciej Sokołowski (kl. IV)
15. UKŁAD TAŃCA JAZZOWEGO
Wykonanie: Uczniowie klas I-IV PSSC

Dziękujemy za szczere owacje i życzliwą atmosferę.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.