WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓWNIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMIDrodzy uczniowie,w związku z Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z naukiw publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi (link do Zarządzenia dostępny na stronie CEA w zakładce Akty Prawne – Wydział Prawny) – uprzejmie informuję, […]

Rekrutacja 2020/2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany: uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w […]

WAŻNE !!!

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku informuje o odwołaniu zajęć w szkole na okres 2 tygodni, począwszy od 11 marca 2020 roku do dnia 29 marca 2020 roku.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.