WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓWNIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMIDrodzy uczniowie,w związku z Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z naukiw publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi (link do Zarządzenia dostępny na stronie CEA w zakładce Akty Prawne – Wydział Prawny) – uprzejmie informuję, […]

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.