Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja na rok 2021/2022 w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej  12 czerwiec 2021r. godz.12.00 30 sierpień 2021r. godz.12.00 Ze względu na sytuację pandemiczną jest możliwość umówienia się w indywidualnym terminie w ciągu całego roku. Zapraszamy serdecznie !!!!!

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW NIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓWNIE BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMIDrodzy uczniowie,w związku z Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z naukiw publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi (link do Zarządzenia dostępny na stronie CEA w zakładce Akty Prawne – Wydział Prawny) – uprzejmie informuję, […]

„Sztuka cyrkowa – dawniej i dziś”

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej realizuje projekt kulturalny pt.: „Sztuka Cyrkowa Dawniej i Dziś” dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja artystyczna 2019”. W ramach projektu szkoła zaprasza na spektakle cyrkowe będące wynikiem warsztatów edukacyjnych uczniów PSSC, którzy rozwijają swoje umiejętności niezbędne przy wykonywaniu zawodu artysty cyrkowego.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.