Galeria

Od lewej: Magdalena Kisiała (spec: lina pionowa), Kacper Świąder (spec: koło Cyra), Irina Valigun (spec: trapez statyczny), Krzysztof Kostera (spec: wolna drabina).

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.