II 2010 – X 2014 – Warszawa, ul. Sołtyka

Historia szkoły

W okresie od dn. 1 lutego 2010 r. do dn. 31 października 2014 r. 

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Warszawie prowadziła swoją działalność dydaktyczno wychowawczą w pomieszczeniach budynku CKU nr 3 w Warszawie przy ul. Kajetana Sołtyka 8/10.

Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej o powierzchni ok. 280 m2

Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie przy ul. Sołtyka:

mgr Jerzy KASPRZYKOWSKI 2010 – 2014

Z dn. 1 listopada 2014 r., dzięki staraniom Pana Dyrektora, szkoła wróciła do obiektów dawnej Bazy Cyrkowej w Julinku.

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.