Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej - PSSC w Julinku

School year calendar

Calendar of the school year 2016/2017

 

1. Start the school year 1 September 2016.

 

2. Winter Christmas break: 23 - 31 December 2016.

 

3. Winter holidays:

 

13 - 26 February 2017 r.

 

4. Spring Christmas break: 13 - April 18, 2017.

 

5. Completion of the course in the classroom highest software:

- School of circus arts,
- 7 days before the start of final examinations.

6. Termination of the annual didactic educational: June 23, 2017.

7. summer holidays: 24 June, 31 August 2017.

 

Legal basis: Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wraz z późniejszymi zmianami

 

Counter

Content View Hits : 18686122

Recommended sites

School's Public Information Bulletin:

BIP Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie


Supervising institutions'
websites:

Centrum Edukacji Arystycznej w Warszawie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


'School on stilts' video

Studying at PSSC