IX 1999 – I 2010 – Warszawa, ul. Narbutta

Historia szkoły

Zarządzeniem Nr 4 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 czerwca 1999 r.

utworzono czteroletnią Państwową Szkołę Sztuki Cyrkowej w Warszawie przy ul. Narbutta 65/71 w budynku Gimnazjum Nr 2 na Mokotowie. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września1999 r. W roku szkolnym 1999/2000 uruchomiona została I klasa, a w następnych latach sukcesywnie dalsze klasy czteroletniego cyklu kształcenia. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Kultury. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Szkoły jest Centrum Edukacji Artystycznej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wizytator Regionu Mazowieckiego.

Dyrektorzy Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie przy ul. Narbutta:

mgr Janusz MITURA 1999 – 2008
mgr Jerzy KASPRZYKOWSKI 2008 – 2010

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.