Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej - PSSC w Julinku

Historia szkoły

W 1950 roku w Julinku, położonym w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno na skraju Puszczy Kampinowskiej powstaje Baza Cyrkowa z zapleczem szkoleniowo-technicznym.

Na jej terenie wybudowano dwie kopuły cyrkowe z arenami, tunele łączące pomieszczenia dla dzikich zwierząt z areną, stajnię, wybiegi dla koni, słoni, basen dla fok oraz centrum weterynaryjne. Baza była wyposażona w salę gimnastyczną, hotel, stołówkę, budynki biurowe, baraki mieszkalne, warsztaty techniczne, cztery hale magazynowe, wiaty, stację diagnostyczną, kotłownie, studnie głębinowe.

Ośrodek w chwili rozkwitu był największą bazą cyrkową w Europie. Od samego początku na terenie Bazy rozwijało się centrum szkoleniowe.

Na mocy zarządzenia nr 173 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 grudnia 1966 roku została powołana dwuletnia eksperymentalna szkoła artystyczna II stopnia pod nazwą Państwowa Szkoła Cyrkowa w Julinku.

Powołanie Szkoły Cyrkowej było i jest do tej pory wypełnieniem istotnej luki w systemie szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to bowiem jedyna w naszym kraju szkoła przygotowująca do wykonywania zawodu aktora cyrkowego.

 

 

Szkoła na szczudłach

Nauka w PSSC