Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej - PSSC w Julinku

XI 2014 - obecnie - Julinek

Z dn. 1 listopada 2014 r., dzięki staraniom Pana Dyrektora Jerzego Kasprzykowskiego, po piętnastu latach wróciliśmy do Julinka - do dawnych obiektów jednej z największych Baz Cyrkowych w Europie.

Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku:

 - mgr Jerzy KASPRZYKOWSKI

 - p.o. Piotr Tomczak

2014 - XI 2016

XI 2016 - nadal

 

apsc
prev  Set 1/2  next
apsc
pssca
psscb
psscc

 

 

Szkoła na szczudłach

Nauka w PSSC