Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej - PSSC w Julinku

IX 1999 - I 2010 - Warszawa, ul. Narbutta

Zarządzeniem Nr 4 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 czerwca 1999 r. utworzono czteroletnią Państwową Szkołę Sztuki Cyrkowej w Warszawie przy ul. Narbutta 65/71 w budynku Gimnazjum Nr 2 na Mokotowie. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 września 1999 r. W roku szkolnym 1999/2000 uruchomiona została I klasa, a w następnych latach sukcesywnie dalsze klasy czteroletniego cyklu kształcenia. Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Kultury. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Szkoły jest Centrum Edukacji Artystycznej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wizytator Regionu Mazowieckiego.

Dyrektorzy Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie przy ul. Narbutta:

 - mgr Janusz MITURA 1999 - 2008
 - mgr Jerzy KASPRZYKOWSKI 2008 - 2010

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pod wyżej wymienionym adresem były prowadzone do 31 stycznia 2010 roku. W celu poprawy warunków funkcjonowania szkoły z inicjatywy Pana Dyrektora Jerzego Kasprzykowskiego przeniesiono siedzibę szkoły do obiektów CKU Nr 3 przy ul. Kajetana Sołtyka 8/10 w Warszawie.

 

Siedziba Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej przy ul. Narbutta

 

Szkoła na szczudłach

Nauka w PSSC