Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej - PSSC w Julinku

IX 1967 - VIII 1999 - Julinek

Państwowa Szkoła Cyrkowa w Julinku rozpoczęła swoją działalność 1 września 1967 roku.

Decyzja o powołaniu szkoły była poprzedzona wieloletnimi staraniami i dążeniami szerokiego aktywu światłych, często już bezimiennych artystów i działaczy, którzy w powołaniu szkoły państwowej, kształcącej nowe kadry, widzieli jedyną drogę do podniesienia statusu artysty cyrkowego oraz rangi i stabilizacji zawodowej artystów cyrkowych w Polsce.

Zarządzeniem nr 13 MKiS z dnia 3 lutego 1971 roku zmieniono nazwę szkoły na Państwowe Studium Cyrkowe, które było dwuletnią, pomaturalną szkołą artystyczną II stopnia. Absolwenci PSC otrzymywali dyplom aktora cyrkowego określonej specjalności. Studium mogło przyjąć 35 słuchaczy, którym zapewniono miejsce w internacie. Program nauczania obejmował 18 przedmiotów, realizowanych w łącznym wymiarze tygodniowym dla ucznia - 30 godzin oraz 2 godziny nadobowiązkowe przeznaczone na jezyk obcy.

Organizacja nauki w Studium była uzależniona od warunków dyktowanych przez Zakład Widowisk Cyrkowych, na terenie którego zlokalizowane było Studium. W okresie od września do końca stycznia nauka odbywała się w Julinku. W lutym słuchacze mieli wakacje zimowe, natomiast w marcu Studium realizowało program wybranych przedmiotów praktycznych poza terenem Julinka, na obozie kondycyjno - szkoleniowym w Bukowinie Tatrzańskiej lub w Przesiece, Karpaczu, Szklarskiej Porębie. W omawianym okresie (luty - marzec) obiekty szkoleniowe oraz internat przekazywane były do dyspozycji Działu Szkolenia ZWC, który w tym czasie w sposób najbardziej intensywny prowadził szkolenie i doskonalenie artystów. Dalsza realizacja programu nauczania odbywała się w Julinku od 1 kwietnia do końca czerwca. W lipcu słuchacze pierwszego roku odbywali praktykę zawodową w jednostkach cyrkowych, a w sierpniu mieli drugi miesiąc wakacji. Przedstawiony układ organizacji roku szkolnego Studium, został formalnie zatwierdzony zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Nr 27 z  9 marca 1970 r.

Zaplecze Studium do 1992 roku stanowił nie istniejący już Zakład Widowisk Cyrkowych (ZWC) zapewniający kontynuację pracy szkoleniowej, której efektem był opracowany i przygotowany indywidualny lub grupowy program artystyczny tzw. "numer cyrkowy". Uczniowie Studium w ramach specjalizacji zawodowej przygotowywani byli jedynie od strony umiejętności technicznych. Pracę nad właściwym kształtem "numeru cyrkowego" rozpoczynali po przejściu na etat do (ZWC), który zatrudniał dla nich specjalistów, instruktorów, choreografa i reżysera. Łączny czas przygotowania "numeru" mogącego podjąć pracę w cyrku trwał 3 - 4 lata. Koszty z tym związane (rekwizyty, kostiumy, oprawa muzyczna, wynagrodzenie osób zaangażowanych w tworzenie "numeru cyrkowego"), pokrywał (ZWC).

Nagłe  i  bardzo  niekorzystne dla Studium   zmiany  nastąpiły  po  prywatyzacji Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, a tym samym likwidacji Zakładu Widowisk Cyrkowych oraz Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Artystów. Nastąpiła wówczas prywatyzacja Cyrku polskiego. Utracone zostało zaplecze: techniczne i dydaktyczne (rekwizyty, kostiumy, kadra specjalistyczno pedagogiczna); socjalne (stołówka, sklep ogólnospożywczy, gabinet lekarsko - rehabilitacyjny). Załamał się funkcjonujący przez 25 lat system szkoleniowy zapewniający powstawanie "numerów cyrkowych".

Państwowe Studium Cyrkowe w Julinku przez  trzydzieści  dwa lata  swojej działalności wykształciło 312 absolwentów, w tym wiele gwiazd areny cyrkowej i estrady podziwianych w Polsce i za granicami kraju m.in. na Międzynarodowych Festiwalach Sztuki Cyrkowej w Monte Carlo oraz w Madrycie, w Hawanie, w Paryżu, w Londynie.

Dyrektorzy Państwowej Szkoły Cyrkowej oraz Państwowego Studium Cyrkowego w Julinku:

1. mgr Leon PIETRUCH 1967 - 1969 
2. mgr Stanisław PIETRUCH 1969 - 1974
3. mgr Januariusz MALCZEWSKI  1974 - 1981
4. mgr Janusz MITURA 1981 - 1984
5. mgr Bronisław RYBAŁKO 1984 - 1991
6. mgr Anna BORKOWSKA 1991 - 1999

Państwowe Studium Cyrkowe w Julinku oficjalnie zakończyło swoją działalność 31 sierpnia 1999 roku. Po jego likwidacji utworzono Państwową Szkołę Sztuki Cyrkowej w Warszawie przy ul. Narbutta 65/71 w budynku Gimnazjum Nr 2.

 

aPSC
prev  Set 1/2  next
aPSC
DSC_0055x
DSC_0095x
DSC_0096x

 

Szkoła na szczudłach

Nauka w PSSC