Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej - PSSC w Julinku

Rekrutacja (nabór) do szkoły cyrkowej

Etap pierwszy:
Przesłanie pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego
 do dnia 01 czerwca 2019 r.

Osoby chętne do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku zapraszamy w pierwszej kolejności do wypełnienia kwestionariusza osobowego, a następnie, do przesłania go do dnia 01 czerwca 2019 r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (zapis w formacie programu MS Word).

Etap drugi:
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły lub przesłanie oryginałów pocztą listem poleconym na adres szkoły do dnia10 czerwca 2019 r.
( w wyjątkowych sytuacjach wszystkie dokumenty można przynieść ze sobą w dniu egzaminu)

Zdecydowani rozpocząć naukę w szkole powinni dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy (przysłany e-mailem na pierwszym etapie rekrutacji).

 2. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich - dodatkowo pisemna zgoda rodziców.

 4. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy.

 5. Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).

 6. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).

 7. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Etap trzeci:
Egzamin rekrutacyjny na rok szkolny 2019/2020
sobota, 15 czerwca 2018 r., godz. 1200

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • test sprawności fizycznej/psychomotorycznej.

Proszę zabrać ze sobą:

 • strój i obuwie sportowe,
 • dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) - do wglądu,
 • oryginały świadectw szkolnych, których kserokopie złożono na drugim etapie rekrutacji - do wglądu.

W czasie egzaminu możliwe jest również zaprezentowanie swoich umiejętności z wykorzystaniem własnych rekwizytów. 

 

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 18712297

Polecane strony

BIP szkoły:

BIP Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku

 

Strony internetowe
instytucji nadzorujących:

Centrum Edukacji Arystycznej w Warszawie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Szkoła na szczudłach

Nauka w PSSC