XI 2014 – obecnie – Julinek

Historia szkoły

Z dn. 1 listopada 2014 r., dzięki staraniom Pana Dyrektora Jerzego Kasprzykowskiego, po piętnastu latach szkoła powróciła do Julinka - do dawnych obiektów jednej z największych Baz Cyrkowych w Europie.

Dyrektor Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku
mgr Jerzy KASPRZYKOWSKI 2014 – XI 2016
p.o. Piotr TOMCZAK XI 2016 – IX 2018
mgr Wojciech KOWALCZYK IX 2018 – w dalszym ciągu

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku jest w trakcie realizacji programu „Sztuka Cyrkowa dawniej i dziś”. Dofinansowanie programu nastąpi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.